Detsembris 2011

Noorteõhtud ikka neljapäeviti.  Jeesuse sünnipäeva pidu toimub aga 23. detsembril REEDEL, kell 18..

22.detsembril noorteõhtut eraldi ei ole.

Õnnistusrohket ja huvitavat jõuluaega ja aasta viimaseid päevi.

Edaspidi: Neljapäeval. 29.detsembril noorteõhtut ei ole, kuna mitmed meie noortest lähevad Saksamaale.

Esimene noorteõhtu uuel aastal jälle 5.jaanuaril kell 18.